Termowizja – dlaczego jest tak istotna?


Termowizja to nazwa nadana technologii, która wykrywa promieniowanie podczerwone i przekształca je w obraz. Promieniowanie podczerwone jest emitowane przez wszystkie obiekty powyżej zera bezwzględnego, a zatem jest wszechobecne. Długość fali tego promieniowania waha się od 0,76 µm do 1 mm. Niektóre z tych długości fal, zwłaszcza te z końca krótkiego pasma (blisko 0,8 µm), nazywane są również „bliską podczerwienią”.

Kamery termowizyjne służą do identyfikacji i pomiaru temperatury wszystkiego, co ma temperaturę. Oznacza to, że można je stosować na wszystkich obiektach, takich jak urządzenia elektryczne, budynki, rury, linie energetyczne, a nawet pojazdy i ludzie. Kamera termowizyjna odczytuje temperaturę dowolnego obiektu, na który patrzy, wykrywając promieniowanie podczerwone emitowane przez ten obiekt. Kamery termowizyjne to potężne narzędzia diagnostyczne, które można wykorzystać do oceny wydajności systemu ogrzewania i chłodzenia budynku, identyfikacji obszarów, w których następuje utrata ciepła lub nie jest ono w pełni wykorzystywane, oraz pomocy w zmniejszeniu zużycia energii. Dzięki tej technologii można przeprowadzić ocenę energetyczną i opracować skuteczne strategie poprawy wydajności instytucji.

Badania termowizyjne maszyn mogą pomóc w zwiększeniu wydajności i niezawodności sprzętu. Jedną z największych zalet badań w podczerwieni jest możliwość dostrzeżenia punktów ciepła, zanim staną się one problemem. Często mały element w układzie elektrycznym zaczyna się nagrzewać, zanim ulegnie całkowitej awarii, co daje konserwatorom szansę na podjęcie działań naprawczych. Obrazowanie termowizyjne nie tylko może pomóc w znalezieniu problemów lub potencjalnych problemów zaraz po ich wystąpieniu, ale może również zmniejszyć zużycie energii. Identyfikując gorące punkty i słabe połączenia w systemach elektrycznych lub luźną izolację wokół rur z gorącą wodą, firmy mogą być w stanie znacznie obniżyć swoje rachunki za energię. Znalezienie tych problemów, zanim spowodują one szkody na dużą skalę, przyniesie znaczne oszczędności kosztów, przestojów, a nawet strat w produkcji.